YUSITE INŽENJERING – investiranje u objekte viskogradnje na teritoriji grada Beograda.

Bazične aktivnosti preduzeća su: pronalaženje lokacija (centralna gradska zona), izrada investiciono-tehničke dokumentacije, izgradnja objekata po sistemu inženjeringa i prodaja novoizgrađenih objekata.