Preduzeće YUSITE INŽENJERING je registrovano u Beogradu početkom 2002. godine sa osnovnom delatnošću investiranja u objekte viskogradnje na teritoriji grada Beograda. Bazične aktivnosti preduzeća su: pronalaženje lokacija (centralna gradska zona), izrada investiciono-tehničke dokumentacije, izgradnja objekata po sistemu inženjeringa i prodaja novoizgrađenih objekata. Neophodna ulaganja se obezbeđuju od strane osnivača preduzeća sredstvima stečenim kroz uspešno, višegodišnje, angažovanje na ugovorima u inostranstvu.

istorijat-01Stručno-tehničku bazu preduzeća predstavljaju inženjeri sa dugogodišnjim, internacionalnim, iskustvom na izgradnji luka u okviru preduzeća “Ivan Milutinović – PIM” iz Beograda. U periodu 1979. godine do 1993. godine PIM je bio glavni izvođač radova na više projekata od kojih izdvajamo: Luka “BAR” – Ex Jugoslavija (vrednost projekta USD 15 miliona), Luka “BENGHAZI” – Libija (vrednost projekta USD 300 miliona) i Luka “MISURATA” – Libija (vrednost projekta USD 300 miliona). Tehnička dokumentacija (preliminarno rešenje), za Libijske projekte, izrađena je od strane Britanske kompanije “Rendel , Palmer & Tritton” – “RPT” a razrada dokumentacije i izrada glavnog projekta urađena je od strane PIM-ovih inženjera uz kontrolu “RPT” tokom realizacije predmetnih projekata. Izgradnja luka predstavlja vrlo kompleksnu problematiku koja obuhvata skoro sve vidove građevinarstva kao što su: radovi pod vodom i na vodi (iskop i nasipanje, lukobrani, kejski zidovi, brodogradilišta,…), lučki magacini, objekti visokogradnje (administrativna zgrada, banka i pošta, lučka kapetanija, putnički terminal, lučke radionice, skloništa,…), saobraćajnice, otvorena skladišta, vodovod, kišna i fekalna kanalizacija, elektro-instralacije sa trafostanicama itd. Uvažavajući činjenicu da se radovi izvode na otvorenom prostoru u neposrednom kontaktu sa morem deo ovih radova se svrstava u tzv. ekstremni inženjering.

Godine 1993 grupa inženjera sa iskustvima stečenim na prethodno opisanim projektima odlazi na Kipar gde se kroz preduzeće YUSITE CONSTRUCTION Ltd. angažuje na izgradnji auto-puta Limasol – Pafos. Glavni izvodjač radova je “JOANNOU & PARASKEVAIDES Ltd.” – Kipar a izvodjač radova za mostove “RIZANI DE ECHHER” – Italija. Obe kompanije su svetski poznati izvođači radova u oblasti niskogradnje odnosno mostogradnje sa velikim brojem uspešno realizovanih projekata širom sveta. Preduzeće YUSITE je angažovano kao kooperant koji je obezbeđivao tehničko osoblje i stručnu radnu snagu iz Srbije (uglavnom iz PIM-a) za izgradnju mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka i tunela. Radovi na izgradnji kiparskog auto-puta se završavaju krajem 2001. godine nakon čega se YUSITE CONSTRUCTION Ltd. transformiše u YUSITE INŽENJERING d.o.o. pod kojim imenom je preduzeće registrovano u Beogradu.

Vredno je napomenuti da su citirani projekti, obzirom na njihovu kompleksnost i veličinu, izvođeni i kontrolisani prema svetskim standardima te da iskustva, kroz njih stečena, daju garanciju za uspešno i pouzdano realizovanje projekata gde se YUSITE INŽENJERING pojavljuje kao investitor.